Jade

Tôi đã chùn bước khi đi xin việc, điều đó quá khó khăn, tôi phải nộp hàng chục hồ sơ và chạy gần 100km suốt vài ngày tuy là vẫn trong khu vực nhà tôi. Khi đến với tuyendung.org.vn điều đó trở nên dễ dàng, xin việc không còn khó. Nhờ vào đấy mà tôi đã có được công việc yêu thích.