John Smith

Tôi đã nhận được phản hồi về công việc thực tập mà tôi đã nộp đơn qua tuyendung.org.vn, đó là câu trả lời về công việc nhanh nhất mà tôi từng nhận được và nó tốt hơn rất nhiều so với việc chờ đợi hàng tuần để nhận được phản hồi