Doanh nghiệp ‘cân não’ với bài toán thiếu lao động

Theo Bộ LĐ-TB & XH, đến nay, quy mô lao động từng bước phục hồi, với khoảng 51,4 triệu người. Đặc biệt ở những vùng, vùng khó khăn trong đợt…

Read More