Thủ tướng: ‘Giá đất muốn đột phá thì phải bỏ khung’

Rate this post

Thủ tướng Nguyễn Minh Triết cho biết, liên quan tới vấn đề xác định giá đất, T.Ư đã “thảo luận lên, thảo luận xuống” và cuối cùng thống nhất phải bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

“Kế hoạch bị thay đổi khi đối tác chạy chọt”

Sáng 21.7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII.

Thủ tướng quán triệt nội dung Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 5 tại hội nghị sáng 21.7

Truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại Hội nghị T.Ư 5, T.Ư Đảng đã phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Trong đó, trọng tâm là “sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới”.

Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết 18 nêu rõ 8 điểm “hoàn thiện thể chế”. Theo đó, đầu tiên là đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

“Quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược, có tính lâu dài, chứ ko phải quy hoạch lúc đầu giao cho đối tác này làm thế này nhưng ko làm được, đối tác khác đến chạy chọt lại thay đổi quy hoạch”, Thủ tướng nhấn mạnh, và cho biết hiện tượng này “tương đối nhiều” nên quy hoạch lần này phải đột phá, đi trước một bước, lâu dài, ổn định để điều chỉnh quy hoạch.

“Anh xây dựng quy hoạch và tiếp nhận quy hoạch cũng phải trong sáng. Chứ tránh quy hoạch cứ nghĩ đến mảnh nào đẹp nhất thì làm bất động sản, thì công ăn việc làm chẳng có, nên doanh nghiệp khổ, chính quyền, nhân dân khổ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 diễn ra trong 1 ngày rưỡi theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Một điểm nữa, Thủ tướng cho biết là hoàn thiện quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Thủ tướng, thực tiễn thời gian qua sai phạm ở nhiều nơi có liên quan đến việc thực hiện giao đất, cho thuê đất nhưng không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án có sử dụng đất, không công khai, minh bạch.

Do đó, lần này T.Ư nhấn mạnh phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tránh bị lợi dụng.

Một điểm khác, Thủ tướng cho hay là hoàn thiện quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Theo Thủ tướng, đây là nội dung hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất.

Thủ tướng cho biết Nghị quyết 18 đề ra 5 nhóm giải pháp, chính sách lớn, theo đó, yêu cầu cần quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cạnh đó, việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.

“Quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược, có tính lâu dài, chứ ko phải quy hoạch lúc đầu giao cho đối tác này làm thế này nhưng ko làm được, đối tác khác đến chạy chọt lại thay đổi quy hoạch”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính