FLC lại nhận 8 ‘trát’ cưỡng chế thuế hơn 130 tỷ đồng

Tập đoàn FLC vừa bị cơ quan thuế Thành phố Sầm Sơn – Quảng Xương ra quyết định cưỡng chế 130,8 tỷ đồng do nợ tiền thuế quá 90 ngày.

Read More