Đồng loạt thu phí không dừng

Tất cả các trạm BOT trên toàn quốc đồng loạt áp dụng thu phí không dừng (ETC) từ hôm nay 1.8. Thế nhưng, dù đã có sự chuẩn bị từ…

Read More